Predajňa z OD Prior presťahovaná na Námestie sv. Egídia 3003/96, Poprad. Tešíme sa na Vás!

Formulár na vrátenie tovaru

Vyplňte a priložte tento formulár k zásielke, ktorú si želáte vrátiť. 

Formulár na vrátenie tovaru

Tovar na vrátenie zasielajte doporučene na adresu:

ELITEQ E-COMMERCE Slovakia s.r.o.
1.mája 220/19
058 01 Poprad