Formulár na vrátenie tovaru

Vyplňte a priložte tento formulár k zásielke, ktorú si želáte vrátiť. 

Formulár na vrátenie tovaru

Tovar na vrátenie zasielajte doporučene na adresu:

ELITEQ E-COMMERCE Slovakia s.r.o.
LISABETH residence
Scherfelova 1359/38
058 01 Poprad - Veľká