Formulár na vrátenie tovaru

Vyplňte a priložte tento formulár k zásielke, ktorú si želáte vrátiť. 

Formulár na vrátenie tovaru

Tovar na vrátenie zasielajte doporučene na adresu:

MEPIS HEALTHCARE s.r.o.
1.mája 220/19
058 01 Poprad