Nájdete nás na Námestí sv. Egídia 3003/96 v Poprade. Tešíme sa na Vás!

Formulár na vrátenie tovaru

Vyplňte a priložte tento formulár k zásielke, ktorú si želáte vrátiť. 

Formulár na vrátenie tovaru

Tovar na vrátenie zasielajte doporučene na adresu:

ELITEQ E-COMMERCE Slovakia s.r.o.
Námestie sv. Egídia 3003/96
058 01 Poprad